Om oss

TC Media är ett kunskapsföretag som använder både traditionell och modern teknik för att förmedla kunskap. Vi startade 1992 och lanserade vår första webportal 1994, vilket var lite före sin tid.

Den gången var det en kunskapsportal för inköpare. Idag arbetar vi med traditionella böcker och moderna e-böcker. Traditionella lärarledda utbildningar och utbildning via både video och e-learning. Inköp är fortfarande en viktig fråga, men idag arbetar vi med en bredd som sträcker sig från böcker och videos direkt riktade till konsumentmarknaden, samt utbildningar och böcker riktitade till företag inom områden som inköp, ledarskap, projektledning och teknik.

TC Media äger ett flertal olika varumärken och portaler, vissa drivs i egen regi andra är outsourcade och drivs av våra samarbetspartners. Här hittar du information om TC Media, våra olika arbetsområden, länkar till våra olika webbportaler och feeds från våra olika bloggar.